Πληροφορίες καταστήματος

Μπαφάκης Ελευθ. Βασίλειος

Μηχανήματα-Εργαλεία

Χριστομιχάλη Ξυλούρη 67

Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. 2810-261724

ΔΟΥ Ηρακλείου ΑΦΜ 114270813

Αριθμός ΓΕΜΗ 077416627000